INTERIM MANAGEMENT

Nicole is een ervaren interim-manager met zowel ervaring in de profit- als non profit sector. Vanaf 2005 werkt zij in het sociaal domein in diverse functies. Dit is ook waar haar interesse ligt. Als manager denkt zij dat in het maatschappelijk domein de grootste uitdagingen voor gemeenten liggen maar ook de meeste vraagstukken die onze inwoners rechtstreeks raken.

Sinds 2015 is zij ook enige malen werkzaam geweest als gemeentesecretaris/algemeen directeur. In deze functie zet zij zich vooral in om naar de bedoeling van de wet en regelgeving te werken. Zij heeft als doel om een gemeente te laten kijken vanuit de ogen van de inwoner i.p.v. vanuit de wet en regelgeving en met de instelling om te bekijken wat wel mogelijk is, in plaats van te denken in beperkingen.

Leiderschap
Nicole heeft als overtuiging dat het zittend personeel in overheidsorganisaties veel meer potentie heeft dan soms ingeschat wordt. Met de juiste stijl van leidinggeven zijn er mooie resultaten mogelijk! Die juiste stijl is telkens afhankelijk van de situatie en de cultuur van de organisatie maar zeker ook van de mensen zelf. Als de kwaliteiten van de mensen direct worden aangesproken werken mensen met meer plezier en meer energie. Functies zijn daarbij van ondergeschikt belang.

Resultaatgerichtheid
Van oorsprong is Nicole projectmanager. Dit betekent dat resultaatgerichtheid een kerncompetentie van haar is. Naast het feit dat de dagelijkse gang van zaken in een organisatie goed moet verlopen en dat de medewerkers prettig kunnen werken, zijn er altijd verbeteringen mogelijk. De uitdaging is om steeds weer verbeteringen aan te brengen zodat onze inwoners telkens kunnen rekenen op een optimale dienstverlening.

Visie voor gemeentelijke organisaties
Haar visie is dat gemeenten zo integraal mogelijk samen moet werken. De afzonderlijke disciplines zijn hierbij van ondergeschikt belang. Daarnaast is er een kanteling nodig van “zorgen voor” naar “zorgen dat”. Inwoners dienen in hun kracht te worden gezet en de gemeente ondersteunt daar waar noodzakelijk is. Er is vertrouwen in de inwoner en de overheid is een faciliterende kracht om de inwoner een goede kwaliteit van leven te bieden. Inwoners zijn de reden van het bestaan van een overheid niet andersom.