INTERIM MANAGEMENT

Van Hooy Advies Nicole is een ervaren interim-manager met zowel ervaring in de profit- als non profit sector. Vanaf 2005 werkt zij in het sociaal domein in diverse functies. Dit is ook waar haar interesse ligt. Als manager denkt zij dat in het maatschappelijk domein de grootste uitdagingen voor gemeenten liggen maar ook de meeste vraagstukken die onze inwoners rechtstreeks raken.

Leiderschap
Nicole heeft als overtuiging dat het zittend personeel in overheidsorganisaties veel meer potentie heeft dan soms ingeschat wordt. Met de juiste stijl van leidinggeven zijn er mooie resultaten mogelijk! Die juiste stijl is telkens afhankelijk van de situatie en de cultuur van de organisatie maar zeker ook van de mensen zelf. Als de kwaliteiten van de mensen direct worden aangesproken werken mensen met meer plezier en meer energie. Functies zijn daarbij van ondergeschikt belang. Het ultieme doel is dat mensen graag willen werken voor de organisatie, dat levert meer resultaten dan mensen die werken als moeten ervaren.

Resultaatgerichtheid
Van oorsprong is Nicole projectmanager. Dit betekent dat resultaatgerichtheid een kerncompetentie van haar is. Naast het feit dat de dagelijkse gang van zaken op een afdeling goed moet verlopen en dat de medewerkers prettig kunnen werken, zijn er altijd verbeteringen mogelijk. De uitdaging is om steeds weer verbeteringen aan te brengen zodat onze inwoners telkens kunnen rekenen op een optimale dienstverlening.

Visie in het sociale domein
Haar visie is dat het maatschappelijk domein zo integraal mogelijk samen moet werken. De afzonderlijke disciplines zijn hierbij van ondergeschikt belang. Daarnaast is er een kanteling nodig van “zorgen voor” naar “zorgen dat”. Inwoners dienen in hun kracht te worden gezet en de gemeente ondersteunt daar waar noodzakelijk is.